Den litterære produksjonen til Aslaug Høydal er svært omfattande, meir enn 50 bøker i løpet av ein femtiårsperiode. Forfattarskapen omfattar romanar, barnebøker, noveller, diktsamlingar, folkelivsskildringar og biografiar.

HER ER EI OVERSIKT OVER BØKENE TIL ASLAUG HØYDAL

1950 – Born og bøling
1957 – Guro Heddelid
1958 –  Eit år i lag med borna på Urdi
1959 – Sevje
1963 – Dyr last
1965 – Bak berg og blåne
1965 – Ranka
1966 – Rita i stein
1968 – Vinden blæs mot klettane
1969 – Tårer i sand
1970 –  Heile klassa i sving
1970 – I skotlina
1971  – Der grindane møtest
1972 –  Brest i såldet
1973 – Alt som ventar
1974 –  I gryet gror dagen
1974 – Tussebot-sommaren
1975 – Frå Lakkegata til Foldingbro
1975 – Rosa mi
1976 – Dyr last
1976 – Høyra livet til
1977 – Løyndebru
1978 – Gaupus
1978 – Hjallarfossen
1979 – Sivskogen
1979 – Gaupus og Kjetil
1980 – Med ti øre i lomma
1980 – Trippeskor
1981 – Solbogar og isnåler
1982 – Born og buskap
1982 – Kolbrunarskalden
1983 – Dei sår som livet gav
1983 – Gaupus og Tit Tit
1984 – Hønemor og dei tolv små kjuklingane
1984 – Uppkomeringar
1985 – Frå Beerseba til Susanborg
1986 – Skjelv i vindovne skogar
1987 – Dei utstøytte frå Israels hus
1988 – Fint fylgje. Bånedikt og småsoger
1988 – Vind og Veris
1990 – Utsyn frå Garisim
1991 – Bakholfolkji
1992 – Guro Heddelid og Tore Smylimoen
1993 – Lektor Ramberg
1993 – Med Magnus på ferd i verdsrommet
1994 – Dagen din – Ragnhild
1995 – Fjellvaken
1995 – Me skal ikkje skjøne alt
1996 – Torvild diktar
1997 – Under hengjebjørki
1998 – Dyresoger og andre sanne soger
1999 – Eg vil vera ljos – der ljos ikkje er
2000 – Gaupus heime og i skulen
2001 – Rusk
2002 – Om tusen år
2003 – Minne om vesle-bror, Hans

Logo Aslaug Høydal 100 år